phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Грета Цонева
Декл. чл. 35 ал. 1 т.1 - постъпване на работа
Дата: 05.02.2020 (95,42KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35 подадени от служителите в РЗОК ВАРНА- към 31.01.2020 год.
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35 подадени от служителите в РЗОК ВАРНА- към 31.01.2020 год.
Дата: 05.02.2020 (334,33KB)


pdf Живко Роев
Декл. чл. 35, ал.1, т.1 при постъпване на работа
Дата: 09.04.2020 (181,56KB)


pdf Радостина Д. Неделчева
Декл. по чл. 35, ал.1, т.2-при напускане
Дата: 09.04.2020 (362,64KB)


pdf Грета Цонева2
Декл. по чл. 35 ал.1, т.2 - при постъпване на работа
Дата: 09.04.2020 (360,54KB)


pdf Галина Михалева Петкова2
Декл. по чл. 35, ал.1, т.2 - при напускане на работа
Дата: 09.04.2020 (361,02KB)


pdf Галина Михалева Петкова1
Декл. чл. 35 ал. 1, т. 2 - ежегодна
Дата: 10.04.2020 (451,17KB)


pdf Живко Роев1
Декл. по чл. 35, ал. 1, т.2 - постъпване на работа
Дата: 10.04.2020 (370,02KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35 подадени от служителите в РЗОК ВАРНА- към 31.03.2020 год.
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35 подадени от служителите в РЗОК ВАРНА- към 31.03.2020 год.
Дата: 10.04.2020 (492,32KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В РЗОК - ВАРНА към 30.04.2020 г.
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В РЗОК - ВАРНА към 30.04.2020 г.
Дата: 08.05.2020 (486,48KB)


pdf АЛБЕНА ЛОКМАНДЖИЕВА
ЕЖЕГОДНА
Дата: 05.06.2020 (362,54KB)


pdf БРАНИМИРА ИВАНОВА
ЕЖЕГОДНА
Дата: 05.06.2020 (364,13KB)


pdf ВИОЛЕТА РУМЕНОВА
ЕЖЕГОДНА
Дата: 05.06.2020 (363,77KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35 подадени от служителите в РЗОК ВАРНА- към 31.05.2020 год.
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35 подадени от служителите в РЗОК ВАРНА- към 31.05.2020 год.
Дата: 05.06.2020 (469,37KB)


pdf ДИЯНА САЛМАНСКА
ЕЖЕГОДНА
Дата: 05.06.2020 (367,15KB)


pdf Тодор Желев
Ежегодна
Дата: 05.06.2020 (367,13KB)


pdf ДОБРОМИРА ИВАНОВА
ЕЖЕГОДНА
Дата: 05.06.2020 (367,02KB)


pdf Ажда Хасан
Ежегодна
Дата: 05.06.2020 (366,27KB)


pdf Анатолий Иванов
Ежегодна
Дата: 05.06.2020 (366,76KB)


pdf ЖИВКА КОВАЧЕВА
ЕЖЕГОДНА
Дата: 05.06.2020 (366,71KB)