phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Грета Цонева
Декл. чл. 35 ал. 1 т.1 - постъпване на работа
Дата: 05.02.2020 (95,42KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35 подадени от служителите в РЗОК ВАРНА- към 31.01.2020 год.
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35 подадени от служителите в РЗОК ВАРНА- към 31.01.2020 год.
Дата: 05.02.2020 (334,33KB)


pdf Грета Стоянова Цонева
Декл. чл. 35, ал. 1, т.2-при постъпване на работа
Дата: 19.02.2020 (216,25KB)


pdf Галина Михалева Петкова
Декларация по чл. 35,ал. 1 от ЗПКОНПИ - при напускане
Дата: 26.03.2020 (372,25KB)