phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Национален рамков договор за денталните дейности за 2020 - 2022