phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ ЦУ на НЗОК - 2019 г.

pdf Марияна Долева - декларация за несъвместимост
Дата: 11.10.2019 (538,92KB)


pdf Марияна Долева
Дата: 11.10.2019 (1 673,90KB)


pdf Михаил Крумов- декларация за несъвместимост
Дата: 29.08.2019 (463,24KB)


pdf Михаил Крумов
Дата: 29.08.2019 (2 596,68KB)


pdf Михаела Гетова - декларация за несъвместимост
Дата: 11.10.2019 (533,09KB)


pdf Мими Георгиева Стефанова- декл за несъвместимост
Дата: 06.12.2019 (1 586,71KB)


pdf Мими Георгиева Стефанова
Дата: 06.12.2019 (586,39KB)


pdf Мирослав Ненков Маринов
Дата: 09.12.2019 (1 597,55KB)


pdf Мирослав Ненков Маринов- декл за несъвместимост
Дата: 06.12.2019 (507,40KB)


pdf Михаил Николов Младенов- декларация за несъвместимост
Дата: 06.12.2019 (1 601,27KB)


pdf Михаил Николов Младенов
Дата: 06.12.2019 (565,10KB)


pdf Михаела Гетова
Дата: 11.10.2019 (1 521,68KB)


pdf Николай Войнов - декларация за несъвместимост
Дата: 23.08.2019 (487,24KB)


pdf Николай Войнов
Дата: 23.08.2019 (1 480,92KB)


pdf Насие Асипова-декларация за несъвместимост
Дата: 29.08.2019 (462,01KB)


pdf Надя Матеева- декларация за несъвместимост
Дата: 13.11.2019 (561,81KB)


pdf Надя Матеева
Дата: 13.11.2019 (1 579,51KB)


pdf Надя Василева Митова
Дата: 06.12.2019 (1 561,42KB)


pdf Надя Василева Митова- декл за несъвместимост
Дата: 06.12.2019 (517,48KB)


pdf Насие Асипова
Дата: 29.08.2019 (1 514,41KB)