phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ ЦУ на НЗОК - 2019 г.

pdf Емануил Рафаилов - коригираща декларация
Дата: 12.09.2019 (1 509,90KB)


pdf Иван Любомиров
Дата: 13.06.2019 (58,06KB)


pdf Иван Любомиров - декларация за несъвместимост
Дата: 13.06.2019 (42,58KB)


pdf Искра Пеева-Кюркчиева
Дата: 13.06.2019 (60,64KB)


pdf Искра Пеева-Кюркчиева - декларация за несъвместимост
Дата: 13.06.2019 (49,83KB)


pdf Искра Пенчеджиева
Дата: 13.06.2019 (59,45KB)


pdf Искра Пенчеджиева - декларация за несъвместимост
Дата: 13.06.2019 (30,12KB)


pdf Ивета Иванова - декларация за несъвместимост
Дата: 13.06.2019 (500,87KB)


pdf Ивета Иванова
Дата: 13.06.2019 (1 280,68KB)


pdf Иво Гъдев - деларация за несъвмсетимост
Дата: 29.08.2019 (480,67KB)


pdf Иво Гъдев
Дата: 29.08.2019 (1 477,71KB)


pdf Кирил Обрешков
Дата: 13.06.2019 (59,07KB)


pdf Кирил Обрешков - декларация за несъвместимост
Дата: 13.06.2019 (30,07KB)


pdf Костадин Манов
Дата: 13.06.2019 (60,61KB)


pdf Костадин Манов - декларация за несъвместимост
Дата: 13.06.2019 (29,43KB)


pdf Луиза Георгиева
Дата: 13.06.2019 (50,05KB)


pdf Луиза Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 13.06.2019 (26,79KB)


pdf Мария Бонева - декларация за несъвместимост
Дата: 06.08.2019 (437,43KB)


pdf Мария Бонева
Дата: 06.08.2019 (1 438,24KB)


pdf Мария Луднева - декларация за несъвместимост
Дата: 06.08.2019 (521,80KB)