phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ ЦУ на НЗОК - 2019 г.

pdf Александър Шукуроски- декл за несъвместимост
Дата: 06.12.2019 (638,20KB)


pdf Александър Шукуроски
Дата: 06.12.2019 (1 589,32KB)


pdf Бойко Йорданов - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (28,50KB)


pdf Бойко Йорданов
Дата: 12.06.2019 (48,63KB)


pdf Боряна Алексиева - декларация за несъвместимост
Дата: 29.08.2019 (452,17KB)


pdf Боряна Алексиева
Дата: 29.08.2019 (1 491,15KB)


pdf Весела Ганева
Дата: 12.06.2019 (56,38KB)


pdf Весела Ганева - декларация за несъвместимост
Весела Ганева - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (532,39KB)


pdf Владислава Вълкова
Дата: 12.06.2019 (1 281,17KB)


pdf Владислава Вълкова - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (34,40KB)


pdf Верка Андреева - декларация за несъвместимост
Дата: 06.08.2019 (474,87KB)


pdf Верка Андреева
Дата: 06.08.2019 (1 407,49KB)


pdf Велик Григоров - декларация за несъвместимост
Дата: 29.08.2019 (478,39KB)


pdf Велик Григоров
Дата: 29.08.2019 (1 505,91KB)


pdf Гергана Ненчовска
Дата: 12.06.2019 (51,06KB)


pdf Гергана Ненчовска - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (30,01KB)


pdf Ганчо Пенев - декларация за несъвместимост
Дата: 06.08.2019 (490,89KB)


pdf Гергана Христова Кенарова
Дата: 06.12.2019 (1 613,07KB)


pdf Гергана Христова Кенарова- декларация за несъвместимост
Дата: 06.12.2019 (504,81KB)


pdf Ганчо Пенев
Дата: 06.08.2019 (1 507,92KB)