phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ ЦУ на НЗОК - 2019 г.

docx Списък на служителите от Централно управление на НЗОК
Списък на служителите от ЦУ - НЗОК, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2019 г.
Дата: 14.06.2019 (14,02KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации по КПКОНПИ в ЦУ на НЗОК за 2019 г.
Дата: 17.01.2020 (272,57KB)


pdf Александра Тошева
Дата: 12.06.2019 (48,29KB)


pdf Александра Тошева - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (32,19KB)


pdf Александър Масларски
Дата: 12.06.2019 (55,36KB)


pdf Александър Масларски - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (41,04KB)


pdf Андреа Манева
Дата: 12.06.2019 (50,17KB)


pdf Андреа Манева - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (30,18KB)


pdf Антоанета Гечева - декларация за несъвместимост
Дата: 13.08.2019 (746,56KB)


pdf Антоанета Гечева
Дата: 06.08.2019 (1 322,56KB)


pdf Анета Цонева- декларация за несъвместимост
Дата: 16.10.2019 (515,12KB)


pdf Анета Цонева
Дата: 16.10.2019 (1 578,59KB)


pdf Атанас Георгиев
Дата: 16.10.2019 (1 441,01KB)


pdf Атанас Георгиев- декларация за несъвместмост
Дата: 16.10.2019 (475,37KB)


pdf Анна-Мария Ангелова
Дата: 29.10.2019 (1 598,58KB)


pdf Анна-Мария Ангелова - декларация за несъвместимост
Дата: 29.10.2019 (543,20KB)


pdf Атанас Нанков Нанков- декларация за несъвместимост
Дата: 06.12.2019 (499,51KB)


pdf Атанас Нанков Нанков
Дата: 06.12.2019 (1 620,86KB)


pdf Александър Шукуроски- декл за несъвместимост
Дата: 06.12.2019 (638,20KB)


pdf Александър Шукуроски
Дата: 06.12.2019 (1 589,32KB)