phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Декларации ЗПКОНПИ ЦУ на НЗОК - 2019 г.

docx Списък на служителите от Централно управление на НЗОК
Списък на служителите от ЦУ - НЗОК, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2019 г.
Дата: 14.06.2019 (14,02KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители в Централно управление на НЗОК през 2019 г.
Дата: 14.06.2019 (6 557,77KB)


pdf Александра Ангелова-Кожухарова
Дата: 07.06.2019 (55,71KB)


pdf Александра Ангелова-Кожухарова - декларация за несъвместимост
Дата: 07.06.2019 (41,23KB)


pdf Александра Тошева
Дата: 12.06.2019 (48,29KB)


pdf Александра Тошева - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (32,19KB)


pdf Александър Масларски
Дата: 12.06.2019 (55,36KB)


pdf Александър Масларски - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (41,04KB)


pdf Андреа Манева
Дата: 12.06.2019 (50,17KB)


pdf Андреа Манева - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (30,18KB)


pdf Бойко Йорданов
Дата: 12.06.2019 (48,63KB)


pdf Бойко Йорданов - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (28,50KB)


pdf Весела Ганева
Дата: 12.06.2019 (56,38KB)


pdf Весела Ганева - декларация за несъвместимост
Весела Ганева - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (532,39KB)


pdf Владислава Вълкова
Дата: 12.06.2019 (1 281,17KB)


pdf Владислава Вълкова - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (34,40KB)


pdf Гергана Ненчовска
Дата: 12.06.2019 (51,06KB)


pdf Гергана Ненчовска - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (30,01KB)


pdf Даниела Попова
Дата: 12.06.2019 (48,30KB)


pdf Даниела Попова - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (43,46KB)