phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

docx Списък на служителите от Централно управление на НЗОК
Списък на служителите от ЦУ - НЗОК, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2018г.
Дата: 02.08.2018 (17,55KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители в Централно управление на НЗОК
Дата: 21.01.2019 (391,14KB)


pdf Авгеринос Афурас
Дата: 18.12.2018 (209,54KB)


pdf Аделина Томова
Дата: 18.12.2018 (209,67KB)


pdf Аделина Томова - декларация за несъвместимост
Дата: 27.12.2018 (262,45KB)


pdf Адриана Андреева
Дата: 18.12.2018 (209,81KB)


pdf Адриана Петкова
Дата: 18.12.2018 (209,57KB)


pdf Александра Ангелова-Кожухарова
Дата: 18.12.2018 (209,96KB)


pdf Александра Ангелова-Кожухарова - при освобождаване
Дата: 01.03.2019 (210,30KB)


pdf Александър Божилов
Дата: 18.12.2018 (209,06KB)


pdf Александър Кънев
Дата: 18.12.2018 (209,60KB)


pdf Александър Огнянов
Дата: 18.12.2018 (209,68KB)


pdf Ана Червенкова
Дата: 18.12.2018 (209,70KB)


pdf Ангел Ангелов
Дата: 18.12.2018 (209,59KB)


pdf Ангел Захов
Дата: 18.12.2018 (210,01KB)


pdf Анелия Ташкова
Дата: 18.12.2018 (209,22KB)


pdf Анита Тракторска
Дата: 18.12.2018 (209,58KB)


pdf Антоанета Георгиева
Дата: 18.12.2018 (210,33KB)


pdf Антон Величков
Дата: 18.12.2018 (209,54KB)


pdf Антон Георгиев
Дата: 18.12.2018 (209,59KB)