phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЗОК ВРАЦА ЗА 2019 ГОД.-1
Дата: 24.06.2019 (2 297,41KB)


pdf СПИСЪК НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ -1
Списък на служителите от РЗОК-Враца, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2019 год.
Дата: 24.06.2019 (309,92KB)


pdf Айтен Копчалиева
Дата: 12.06.2019 (2 184,96KB)


pdf Ана Данчовска
Дата: 12.06.2019 (2 093,02KB)


pdf Анжела Константинова
Дата: 12.06.2019 (2 146,31KB)


pdf Антонина Андреева
Дата: 12.06.2019 (2 176,48KB)


pdf Валентина Цветкова
Дата: 12.06.2019 (2 098,99KB)


pdf Ваня Пирчева
Дата: 12.06.2019 (2 019,84KB)


pdf Гергана Беновска
Дата: 12.06.2019 (2 167,72KB)


pdf Гергана Каменова
Дата: 12.06.2019 (2 072,66KB)


pdf Грета Павлова
Дата: 12.06.2019 (1 996,88KB)


pdf Даниел Илиев
Дата: 12.06.2019 (2 158,61KB)


pdf Десислава Георгиева
Дата: 12.06.2019 (2 184,03KB)


pdf Десислава Йорданова
Дата: 12.06.2019 (2 165,69KB)


pdf Елза Петкова
Дата: 12.06.2019 (2 157,51KB)


pdf Елза Русинова
Дата: 12.06.2019 (2 164,87KB)


pdf Ива Ничовска
Дата: 12.06.2019 (2 115,06KB)


pdf Ирена Житарска
Дата: 12.06.2019 (2 117,48KB)


pdf Калоян Боянов - встъпване в длъжност
Дата: 12.06.2019 (2 020,10KB)


pdf Калоян Боянов - несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (704,63KB)