phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК-ВРАЦА КЪМ 27.12.2019 Г.-2
Дата: 20.05.2020 (293,63KB)


pdf СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ОТ РЗОК-ВРАЦА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК КЪМ 30.06.2019 Г.
Дата: 16.07.2019 (349,77KB)


pdf Айтен Копчалиева
Дата: 12.06.2019 (2 184,96KB)


pdf Ана Данчовска
Дата: 12.06.2019 (2 093,02KB)


pdf Анжела Константинова
Дата: 12.06.2019 (2 146,31KB)


pdf Антонина Андреева
Дата: 12.06.2019 (2 176,48KB)


pdf Валентина Цветкова
Дата: 12.06.2019 (2 098,99KB)


pdf Ваня Пирчева
Дата: 12.06.2019 (2 019,84KB)


pdf Гергана Беновска
Дата: 12.06.2019 (2 167,72KB)


pdf Гергана Каменова
Дата: 12.06.2019 (2 072,66KB)


pdf Грета Павлова
Дата: 12.06.2019 (1 996,88KB)


pdf Даниел Илиев
Дата: 12.06.2019 (2 158,61KB)


pdf Десислава Георгиева
Дата: 12.06.2019 (2 184,03KB)


pdf Елза Петкова
Дата: 12.06.2019 (2 157,51KB)


pdf Елза Русинова
Дата: 12.06.2019 (2 164,87KB)


pdf Ива Ничовска
Дата: 12.06.2019 (2 115,06KB)


pdf Ирена Житарска
Дата: 12.06.2019 (2 117,48KB)


pdf Калоян Боянов - встъпване в длъжност
Дата: 12.06.2019 (2 020,10KB)


pdf Калоян Боянов - несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (704,63KB)


pdf Катина Аркова
Дата: 12.06.2019 (2 858,02KB)