phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР КЪМ 31.12.2019г. НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК-ПЛЕВЕН
Дата: 21.01.2020 (2 318,98KB)


pdf Цветелина Карчовска-Кирова-чл.35, ал.1, т.4
Дата: 06.06.2019 (1 689,95KB)


pdf Ралица Донова - декларация за несъвместимост при преназначаване
Дата: 02.09.2019 (439,64KB)


pdf Ралица Донова - чл.35, ал.1, т. 4
Дата: 02.09.2019 (1 621,45KB)


pdf Петър Първанов- декларация за несъвместимост
Дата: 07.10.2019 (452,15KB)


pdf Петър Първанов - декларация при назначаване
Дата: 07.10.2019 (1 345,91KB)


pdf Сашо Семков - декларация за несъвместимост
Дата: 07.10.2019 (451,67KB)


pdf Сашо Семков - декларация при назначаване
Дата: 07.10.2019 (1 367,51KB)


pdf Царинка Богсловова- декларация за несъвместимост
Дата: 12.11.2019 (453,25KB)


pdf Горица Гачева - декларация за назначаване
Дата: 12.11.2019 (1 346,48KB)


pdf Горица Гачева - декларация за несъвместимост
Дата: 12.11.2019 (448,91KB)


pdf Царинка Богословова - декларация за назначаване
Дата: 21.11.2019 (1 365,63KB)