phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на декларации по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ ,подадени от служители в администрацията на РЗОК-Пловдив към 31.12.2019г.
Дата: 06.01.2020 (298,63KB)


pdf Списък на задължените лица от РЗОК-Пловдив,които не са подали декларации по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок към 30.06.2019г.
Дата: 16.07.2019 (186,78KB)


pdf Александрина Рангелова Талева - декларация за несъвместимост
Дата: 31.10.2019 (360,83KB)


pdf Александрина Рангелова Талева
Дата: 31.10.2019 (1 103,20KB)


pdf Благовест Атанасов Учкунов
Дата: 03.07.2019 (830,55KB)


pdf Боряна Костадинова Делева - декларация за несъвместимост
Дата: 02.10.2019 (520,94KB)


pdf Благовест Атанасов Учкунов - декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2019 (704,40KB)


pdf Боряна Костадинова Делева
Дата: 02.10.2019 (1 028,23KB)


pdf Валентина Александрова Цветкова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.11.2019 (550,05KB)


pdf Валентина Александрова Цветкова
Дата: 06.11.2019 (936,06KB)


pdf Величка Петкова Кьосева
Дата: 10.06.2019 (840,27KB)


pdf Величка Петкова Кьосева - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (637,49KB)


pdf Виктория Дешкова Тенчева - декларация за несъвместимост
Дата: 06.11.2019 (540,30KB)


pdf Виктория Дешкова Тенчева
Дата: 06.11.2019 (1 248,46KB)


pdf Владимир Иванов Лазаров- декларация за несъвместимост
Дата: 12.09.2019 (583,60KB)


pdf Владимир Иванов Лазаров
Дата: 12.09.2019 (1 400,61KB)


pdf Галя Руменова Ковачка
Дата: 10.06.2019 (1 314,20KB)


pdf Галя Руменова Ковачка - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (649,54KB)


pdf Евдокия Иванова Генчева
Дата: 10.06.2019 (828,94KB)


pdf Евдокия Иванова Генчева - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (660,42KB)