phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на декларации по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ ,подадени от служители в администрацията на РЗОК-Пловдив към 06.08.2019г.
Дата: 06.08.2019 (299,18KB)


pdf Списък на задължените лица от РЗОК-Пловдив,които не са подали декларации по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок към 30.06.2019г.
Дата: 16.07.2019 (186,78KB)


pdf Благовест Атанасов Учкунов
Дата: 03.07.2019 (830,55KB)


pdf Благовест Атанасов Учкунов - декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2019 (704,40KB)


pdf Ваня Димитрова Станкова
Дата: 10.06.2019 (1 320,21KB)


pdf Ваня Димитрова Станкова - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (581,97KB)


pdf Величка Петкова Кьосева
Дата: 10.06.2019 (840,27KB)


pdf Величка Петкова Кьосева - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (637,49KB)


pdf Галя Руменова Ковачка
Дата: 10.06.2019 (1 314,20KB)


pdf Галя Руменова Ковачка - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (649,54KB)


pdf Диляна Николова Филева
Дата: 10.06.2019 (1 143,22KB)


pdf Диляна Николова Филева - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (573,19KB)


pdf Евдокия Иванова Генчева
Дата: 10.06.2019 (828,94KB)


pdf Евдокия Иванова Генчева - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (660,42KB)


pdf Елица Величкова Станкова
Дата: 03.07.2019 (1 020,28KB)


pdf Елица Величкова Станкова - декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2019 (715,64KB)


pdf Йорданка Василева Златанова
Дата: 10.06.2019 (1 131,08KB)


pdf Йорданка Василева Златанова - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (713,38KB)


pdf Йорданка Караиванова - директор - РЗОК-Пловдив - декларация за несъвместимост
Йорданка Караиванова - директор - РЗОК-Пловдив - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (441,06KB)


pdf Лидия Иванова Стоева
Дата: 03.07.2019 (1 026,13KB)