phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК - РАЗГРАД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
Дата: 03.01.2020 (147,28KB)


pdf Айдън_Хюсеин_Арабаджи
Дата: 06.08.2019 (212,23KB)


pdf Бейхан_Хамид_Хюсеин
Дата: 06.08.2019 (213,23KB)


pdf Божидарка_Стоянова_Димитрова
Дата: 06.08.2019 (213,33KB)


pdf Веселина_Иванова_Възелова
Дата: 06.08.2019 (212,53KB)


pdf Виолета Русанова-несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (300,89KB)


pdf Виолета Русанова
Дата: 06.08.2019 (212,58KB)


pdf Деяна_Тодорова
Дата: 06.08.2019 (212,40KB)


pdf Елена Генева
Дата: 06.08.2019 (212,69KB)


pdf Емилия_Симеонова
Дата: 06.08.2019 (212,59KB)


pdf Зюлфие Исмаил-несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (266,53KB)


pdf Зюлфие Алиосманова
Дата: 06.08.2019 (213,01KB)


pdf Йовка_Енчева
Дата: 06.08.2019 (212,53KB)


pdf Камен_Панайотов
Дата: 06.08.2019 (212,69KB)


pdf Катя_Дочева
Дата: 06.08.2019 (212,53KB)


pdf Латинка_Младенова
Дата: 06.08.2019 (212,19KB)


pdf Лъчезар_Лазаров
Дата: 06.08.2019 (212,85KB)


pdf Милена Малчева-несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (251,33KB)


pdf Милена_Малчева
Дата: 06.08.2019 (212,25KB)


pdf Надя_Тодорова
Дата: 06.08.2019 (212,36KB)