phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на подадените декларации от служителите на РЗОК Разград
Регистър на подадените декларации от служителите на РЗОК Разград към 10 юни 2019
Дата: 11.06.2019 (4 150,88KB)


pdf Виолета Русанова-несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (300,89KB)


pdf Зюлфие Исмаил-несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (266,53KB)


pdf Росица Йорданова-несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (273,28KB)


pdf Теодора Христова-несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (320,67KB)


pdf Цветалина Михайлова-несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (269,02KB)


pdf Теодора Христова-при постъпване
Дата: 14.06.2019 (213,49KB)


pdf Милена Малчева-несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (251,33KB)


pdf Росица Йорданова-при постъпване
Дата: 14.06.2019 (212,02KB)


pdf Милена Малчева-при постъпване
Дата: 14.06.2019 (212,06KB)


pdf Виолета Русанова-при постъпване
Дата: 14.06.2019 (212,50KB)


pdf Айдън Арабаджи
Дата: 14.06.2019 (211,80KB)


pdf Бейхан Хюсеин
Дата: 14.06.2019 (212,89KB)


pdf Божидарка Димитрова
Дата: 14.06.2019 (213,13KB)


pdf Веселина Възелова
Дата: 14.06.2019 (212,12KB)


pdf Деяна Тодорова
Дата: 14.06.2019 (212,00KB)


pdf Елена Ангелова-Гнева
Дата: 14.06.2019 (212,36KB)


pdf Емилия Симеонова
Дата: 14.06.2019 (212,37KB)


pdf Зюлфие Исмаил
Дата: 14.06.2019 (212,67KB)


pdf Цветалина Михайлова-при постъпване
Дата: 14.06.2019 (212,03KB)