phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Георги Господинов Гълъбов 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (261,34KB)


pdf Гюрга Йорданова Мурджева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (264,01KB)


pdf Дафинка Русева Джарова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (267,49KB)


pdf Дияна Начева Билянска 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (262,40KB)


pdf Елена Владимирова Букова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (264,30KB)


pdf Елена Георгиева Чакърова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (262,45KB)


pdf Елена Захариева Калниева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (275,13KB)


pdf Елмира Лазаринова Беевска 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (274,20KB)


pdf Ина Пламенова Шишманова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (263,74KB)


pdf Йорданка Атанасова Златанова - Кермедчиева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (261,44KB)


pdf Латинка Ясенова Пашамова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (254,63KB)


pdf Манол Илиев Радков 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (253,50KB)


pdf Манол Илиев Радков 1 - несъвместимост
Декларация за несъвместимост
Дата: 16.07.2019 (103,35KB)


pdf Марина Димитрова Демирева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (265,11KB)


pdf Мария Анастасова Бадева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (263,17KB)


pdf Мария Василева Дичева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (264,16KB)


pdf Мария Николова Чакърова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (264,12KB)


pdf Мария Христова Стоицова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (273,77KB)


pdf Марияна Тодорова Седянкова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (263,97KB)


pdf Мирослава Любомирова Желева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (278,55KB)