phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на декларациити по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2019 г.
Дата: 20.01.2020 (146,92KB)


pdf Величка Василева Каврошилова-след 1г. от прекратяване
Дата: 02.12.2019 (430,96KB)


pdf Манол Илиев Радков 3
Дата: 04.09.2019 (116,72KB)


pdf Христина Ангелова Чернева - при прекратяване
Дата: 04.09.2019 (137,89KB)


pdf Десислава Минчева Йочева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ - част 2
Дата: 21.08.2019 (444,33KB)


pdf Гюрга Йорданова Мурджева 2 - декларация при прекратяване на правоотношение
Дата: 15.08.2019 (392,23KB)


pdf Десислава Минчева Йочева - декларация за несъвместимост
Дата: 15.08.2019 (65,67KB)


pdf Венелин Ясенов Ковачев 2 - декларация при прекратяване на правоотношение
Дата: 15.08.2019 (251,83KB)


pdf Манол Илиев Радков 2 - декларация за несъвместимост
Дата: 15.08.2019 (65,26KB)


pdf Катя Росенова Бинева - декларация след 1 г. от прекратяването
Дата: 15.08.2019 (257,09KB)


pdf Анастасия Ангелова Ангелова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (261,83KB)


pdf Ангелина Райкова Димитрова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (253,58KB)


pdf Ангелина Райкова Димитрова 1 -несъвместимост
Декларация за несъвместимост
Дата: 16.07.2019 (111,83KB)


pdf Анюта Иванова Чалъкова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (262,87KB)


pdf Атанаска Наскова Гергова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (262,96KB)


pdf Атанаска Павлова Делева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (264,34KB)


pdf Валери Росенов Делев 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (263,97KB)


pdf Васка Ангелова Гълъбова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (261,65KB)


pdf Венелин Ясенов Ковачев 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (249,96KB)


pdf Виждана Вихърова Манчева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (266,07KB)