phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на декларациите по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ на РЗОК-Смолян към 15.08.2019
Дата: 15.08.2019 (149,32KB)


pdf Гюрга Йорданова Мурджева 2 - декларация при прекратяване на правоотношение
Дата: 15.08.2019 (392,23KB)


pdf Десислава Минчева Йочева - декларация за несъвместимост
Дата: 15.08.2019 (65,67KB)


pdf Венелин Ясенов Ковачев 2 - декларация при прекратяване на правоотношение
Дата: 15.08.2019 (251,83KB)


pdf Манол Илиев Радков 2 - декларация за несъвместимост
Дата: 15.08.2019 (65,26KB)


pdf Катя Росенова Бинева - декларация след 1 г. от прекратяването
Дата: 15.08.2019 (257,09KB)


pdf Анастасия Ангелова Ангелова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (261,83KB)


pdf Ангелина Райкова Димитрова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (253,58KB)


pdf Ангелина Райкова Димитрова 1 -несъвместимост
Декларация за несъвместимост
Дата: 16.07.2019 (111,83KB)


pdf Анюта Иванова Чалъкова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (262,87KB)


pdf Атанаска Наскова Гергова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (262,96KB)


pdf Атанаска Павлова Делева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (264,34KB)


pdf Валери Росенов Делев 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (263,97KB)


pdf Васка Ангелова Гълъбова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (261,65KB)


pdf Венелин Ясенов Ковачев 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (249,96KB)


pdf Виждана Вихърова Манчева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (266,07KB)


pdf Георги Господинов Гълъбов 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (261,34KB)


pdf Гюрга Йорданова Мурджева 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (264,01KB)


pdf Дафинка Русева Джарова 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (267,49KB)


pdf Дияна Начева Билянска 1
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 16.07.2019 (262,40KB)