phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ на РЗОК Смолян за 2019г.
Дата: 12.06.2019 (146,68KB)


pdf Ангелина Димитрова-декларация за несъвместимост
Дата: 18.06.2019 (109,39KB)


pdf Ангелина Димитрова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2-част 2
Дата: 18.06.2019 (315,27KB)


pdf Манол Радков-декларация за несъвместимост
Дата: 18.06.2019 (101,57KB)


pdf Манол Радков
Декларация по чл.35,ал.1,т.2-част 2
Дата: 18.06.2019 (315,21KB)


pdf Анастасия Ангелова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2-част 2
Дата: 18.06.2019 (314,70KB)


pdf Атанаска Гергова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2-част 2
Дата: 18.06.2019 (313,89KB)


pdf Анюта Чалъкова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2-част 2
Дата: 18.06.2019 (315,35KB)


pdf Атанаска Делева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2-част 2
Дата: 18.06.2019 (314,20KB)


pdf Валери Делев
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (313,82KB)


pdf Васка Гълъбова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (313,33KB)


pdf Венелин Ковачев
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (313,79KB)


pdf Виждана Манчева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (315,45KB)


pdf Георги Гълъбов
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (314,63KB)


pdf Гюрга Мурджева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (315,18KB)


pdf Дафинка Джарова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (316,24KB)


pdf Дияна Билянска
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (313,97KB)


pdf Елена Букова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (316,52KB)


pdf Елена Чакърова
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (315,78KB)


pdf Елена Калниева
Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ-част 2
Дата: 18.06.2019 (316,29KB)