phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на СЗОК към 31.12.2019 г.
Дата: 31.12.2019 (32,24KB)


docx Списък на задължените лица от СЗОК, които не са подали декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законовоустановения срок към 31.12.2019 г.
Дата: 31.12.2019 (13,16KB)


pdf Анелия Симеонова Стоилова - декларация за несъвместимост
Дата: 19.09.2019 (414,50KB)


pdf Ася Михайлова Симеонова-декларация за несъвместимост.
Дата: 02.12.2019 (637,72KB)


pdf Биляна Руменова Петрова-декларация за несъвместимост
Дата: 06.11.2019 (650,16KB)


pdf Борис Чавдаров Мадолев-декларация за несъвместимост
Дата: 18.10.2019 (51,99KB)


pdf Боряна Ганчева Шкодрева - декларация за несъвместимост
Дата: 03.10.2019 (629,52KB)


pdf Гергана Иванова Цветанова - декларация за несъвместимост
Дата: 30.09.2019 (444,50KB)


pdf Даниела Първанова Борисова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (58,39KB)


pdf Елена Андреева Добринова-декларация за несъвместимост
Дата: 20.11.2019 (597,04KB)


pdf Евгения Красимирова Соколова-декларация за несъвместимост
Дата: 22.10.2019 (592,59KB)


pdf Здравка Недялкова Дотанова-декларация за несъвместимост
Дата: 18.10.2019 (760,76KB)


pdf Емилия Димитрова Симидчийска-декларация за несъвместимост
Дата: 04.12.2019 (842,86KB)


pdf Зоя Будинова Кръстева - декларация за несъвместимост
Дата: 08.10.2019 (532,77KB)


pdf Катя Илиева Йорданова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.08.2019 (54,35KB)


pdf Камелия Петрова Стефанова-декларация за несъвместимост.
Дата: 04.09.2019 (48,09KB)


pdf Людмила Христова Зехтинкова-Цолова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (59,92KB)


pdf Маргарита Първанова Петрова-декларпация за несъвместимост.
Дата: 11.12.2019 (773,48KB)


pdf Мелинда Методиева Попова-декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2019 (63,79KB)


pdf Милена Михайлова Йосифова-декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2019 (60,79KB)