phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ,подадени от служители на СЗОК към 21.08.2019 г.
Дата: 21.08.2019 (30,10KB)


docx Списък на задължени лица от СЗОК, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок към 09.08.2019 г.
Дата: 09.08.2019 (12,95KB)


pdf Виолета Петрова Нешева - декларация за несъвместимост.
Дата: 20.08.2019 (65,38KB)


pdf Даниела Първанова Борисова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (58,39KB)


pdf Катя Илиева Йорданова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.08.2019 (54,35KB)


pdf Кирил Велимиров Коев-декларация за несъвместимост
Дата: 21.08.2019 (62,23KB)


pdf Любомира Красимирова Янкова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (58,01KB)


pdf Людмила Христова Зехтинкова-Цолова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (59,92KB)


pdf Мелинда Методиева Попова-декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2019 (63,79KB)


pdf Милена Михайлова Йосифова-декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2019 (60,79KB)


pdf Николай Михайлов Николов-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (57,67KB)


pdf Северина Евлогиева Здравкова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (59,90KB)


pdf Анна Йорданова Иванова - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (55,55KB)


pdf Цветанка Станимирова Младенова-декларация за несъвместимост
Дата: 08.07.2019 (169,05KB)


pdf Даниела Първанова Борисова
Дата: 10.06.2019 (688,79KB)


pdf Екатарина Кръстева Коришева
Дата: 10.06.2019 (210,43KB)


pdf Константин Тодоров Дакев
Дата: 10.06.2019 (203,75KB)


pdf Любомира Красимирова Янкова
Дата: 10.06.2019 (205,17KB)


pdf Людмила Христова Зехтинкова-Цолова
Дата: 10.06.2019 (206,36KB)


pdf Мелинда Методиева Попова
Дата: 09.08.2019 (1 041,43KB)