phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на подадените декларации за 2019
Дата: 07.06.2019 (218,30KB)


pdf Списък неподали декларация по чл. 35 ЗПКОНПИ
Дата: 07.06.2019 (183,90KB)


pdf Ани Бориславова Драгова-декларация за несъвместимост
Дата: 17.06.2019 (63,81KB)


pdf Даниела Първанова Борисова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (58,39KB)


pdf Любомира Красимирова Янкова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (58,01KB)


pdf Людмила Христова Зехтинкова-Цолова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (59,92KB)


pdf Николай Михайлов Николов-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (57,67KB)


pdf Северина Евлогиева Здравкова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (59,90KB)


pdf Анна Йорданова Иванова - декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (55,55KB)


pdf Даниела Първанова Борисова
Дата: 10.06.2019 (688,79KB)


pdf Екатарина Кръстева Коришева
Дата: 10.06.2019 (210,43KB)


pdf Константин Тодоров Дакев
Дата: 10.06.2019 (203,75KB)


pdf Любомира Красимирова Янкова
Дата: 10.06.2019 (205,17KB)


pdf Людмила Христова Зехтинкова-Цолова
Дата: 10.06.2019 (206,36KB)


pdf Николай Михайлов Николов
Дата: 10.06.2019 (205,09KB)


pdf Северина Евлогиева Здравкова
Дата: 10.06.2019 (208,57KB)


pdf Анна Йорданова Иванова
Дата: 10.06.2019 (205,57KB)