phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ подадени от служители на СЗОК към 18.10.2019 г.
Дата: 18.10.2019 (30,95KB)


xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на СЗОК към 03.140.2019 г.
Дата: 03.10.2019 (30,45KB)


docx Списък на задължени лица от СЗОК, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок към 09.08.2019 г.
Дата: 30.09.2019 (12,95KB)


pdf Анелия Симеонова Стоилова - декларация за несъвместимост
Дата: 19.09.2019 (414,50KB)


pdf Галя Лакова Филова - декларация за несъвместимост
Дата: 03.10.2019 (752,36KB)


pdf Борислав Чавдаров Мадолев-декларация за несъвместимост
Дата: 18.10.2019 (851,19KB)


pdf Боряна Ганчева Шкодрева - декларация за несъвместимост
Дата: 03.10.2019 (629,52KB)


pdf Гергана Иванова Цветанова - декларация за несъвместимост
Дата: 30.09.2019 (444,50KB)


pdf Даниела Първанова Борисова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (58,39KB)


pdf Здравка Недялкова Дотанова-декларация за несъвместимост
Дата: 18.10.2019 (760,76KB)


pdf Зоя Будинова Кръстева - декларация за несъвместимост
Дата: 08.10.2019 (532,77KB)


pdf Катя Илиева Йорданова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.08.2019 (54,35KB)


pdf Камелия Петрова Стефанова-декларация за несъвместимост.
Дата: 04.09.2019 (48,09KB)


pdf Любомира Красимирова Янкова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (58,01KB)


pdf Людмила Христова Зехтинкова-Цолова-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (59,92KB)


pdf Маргарита Първанова Петрова - декларация за несъвместимост
Дата: 24.09.2019 (464,39KB)


pdf Мелинда Методиева Попова-декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2019 (63,79KB)


pdf Милена Михайлова Йосифова-декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2019 (60,79KB)


pdf Николай Михайлов Николов-декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (57,67KB)


pdf Сашка Благоева Динева - декларация за несъвместимост
Дата: 19.09.2019 (398,14KB)