phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

docx Списък на служителите от РЗОК - София град
Списък на служителите от РЗОК - София град, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2018г.
Дата: 02.08.2018 (17,33KB)


pdf Александър Шукуроски
Дата: 19.12.2018 (209,95KB)


pdf Александра Калъчева
Дата: 19.12.2018 (209,48KB)


pdf Александра Балъкчиева
Дата: 19.12.2018 (210,07KB)


pdf Александър Атанасов
Дата: 19.12.2018 (209,91KB)


pdf Анабел Иванова
Дата: 19.12.2018 (209,80KB)


pdf Ангел Коларов
Дата: 19.12.2018 (209,83KB)


pdf Ангелина Гоергиева
Дата: 19.12.2018 (209,81KB)


pdf Анелия Жечева
Дата: 19.12.2018 (210,42KB)


pdf Ани Давидкова - Ангелова
Дата: 19.12.2018 (209,44KB)


pdf Анита Йотова
Дата: 19.12.2018 (209,16KB)


pdf Анна Николова
Дата: 19.12.2018 (209,62KB)


pdf Ася Цачева
Дата: 19.12.2018 (209,74KB)


pdf Аделина Янкова
Дата: 19.12.2018 (209,61KB)


pdf Антоанета Костенска
Дата: 19.12.2018 (209,78KB)


pdf Биляна Петрова
Дата: 19.12.2018 (209,85KB)


pdf Биляна Попова
Дата: 19.12.2018 (209,14KB)


pdf Боголюба Боголюбова Стайкова
Дата: 19.12.2018 (209,86KB)


pdf Борис Мадолев
Дата: 19.12.2018 (209,68KB)


pdf Борислав Петрунов
Дата: 19.12.2018 (209,06KB)