phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл.35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в администрацията на РЗОК - София област към 31.12.2019 г.
Дата: 12.12.2019 (14,66KB)


pdf СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ОТ РЗОК - СОФИЯ ОБЛАСТ, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК КЪМ 30.06.2019 Г.
Дата: 11.06.2019 (162,68KB)


pdf Даниел Марков - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (293,50KB)


pdf Димитринка Джонова - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (293,64KB)


pdf Николай Златев - директор - РЗОК-София област - декларация за несъвместимост
Николай Златев - директор - РЗОК-София област - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (448,17KB)


pdf Спас Спасов - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (236,07KB)


pdf Павел Павлов - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (206,89KB)


pdf Декларация за несъвместимост Диана Върбанова
Дата: 13.08.2019 (3 023,79KB)


pdf Декларация за несъвместимост Нели Кръстева
Дата: 13.08.2019 (2 969,81KB)


pdf Декларация за интереси Димитринка Джонова
Дата: 25.09.2019 (668,97KB)


pdf Декларация за интереси Даниел Марков
Дата: 25.09.2019 (667,94KB)


pdf Декларация за интереси при напускане Д. Марков
Дата: 25.09.2019 (667,55KB)


pdf Декларация за интереси Галина ганчева
Дата: 25.09.2019 (704,16KB)


pdf Декларация за интереси Спас Спасов
Дата: 25.09.2019 (684,06KB)


pdf Декларация за интереси Снеж. Маринова
Дата: 25.09.2019 (688,74KB)


pdf Декларация за интереси Павел Павлов
Дата: 25.09.2019 (465,57KB)


pdf Декларация за интереси Диана Върбанова
Дата: 25.09.2019 (9 294,49KB)


pdf Декларация за интереси Нели Кръстева
Дата: 25.09.2019 (9 185,29KB)


pdf Декларация за несъвместимост д-р Нели Кръстева
Дата: 08.10.2019 (3 369,24KB)


pdf Декларация интереси д-р Нели Кръстева
Дата: 08.10.2019 (9 832,28KB)