phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК - СОФИЯ ОБЛАСТ КЪМ 30.06.2019 Г.
Дата: 11.06.2019 (14,46KB)


pdf СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ОТ РЗОК - СОФИЯ ОБЛАСТ, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК КЪМ 30.06.2019 Г.
Дата: 11.06.2019 (162,68KB)


pdf Галина Ганчева - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (701,36KB)


pdf Даниел Марков - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (665,55KB)


pdf Даниел Марков - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (293,50KB)


pdf Даниел Наков - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (665,16KB)


pdf Димитринка Джонова - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (666,57KB)


pdf Димитринка Джонова - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (293,64KB)


pdf Николай Златев - директор - РЗОК-София област - декларация за несъвместимост
Николай Златев - директор - РЗОК-София област - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (448,17KB)


pdf Снежана Маринова - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (685,32KB)


pdf Спас Спасов - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (681,67KB)


pdf Спас Спасов - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (236,07KB)


pdf Павел Павлов - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (463,56KB)


pdf Павел Павлов - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (206,89KB)


pdf Декларация за интереси Диана Върбанова
Дата: 13.08.2019 (9 292,09KB)


pdf Декларация за несъвместимост Диана Върбанова
Дата: 13.08.2019 (3 023,79KB)


pdf Декларация за интереси Нели Кръстева
Дата: 13.08.2019 (9 182,90KB)


pdf Декларация за несъвместимост Нели Кръстева
Дата: 13.08.2019 (2 969,81KB)