phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ
Дата: 11.06.2019 (216,75KB)


pdf Списък на служителите, които не са подали декларации
Дата: 11.06.2019 (162,68KB)


pdf Галина Ганчева - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (696,46KB)


pdf Даниел Марков - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (665,55KB)


pdf Даниел Марков - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (293,50KB)


pdf Даниел Наков - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (665,16KB)


pdf Димитринка Джонова - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (666,57KB)


pdf Димитринка Джонова - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (293,64KB)


pdf Николай Златев - директор - РЗОК-София област - декларация за несъвместимост
Николай Златев - директор - РЗОК-София област - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (448,17KB)


pdf Снежана Маринова - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (685,32KB)


pdf Спас Спасов - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (681,67KB)


pdf Спас Спасов - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (236,07KB)


pdf Павел Павлов - декларация интереси
Дата: 25.06.2019 (663,20KB)


pdf Павел Павлов - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (200,63KB)