phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл.35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в администрацията на РЗОК - София област към 30.11.2021 г
Дата: 25.11.2021 (14,08KB)


pdf Регистър РЗОК- София обл.
Дата: 17.12.2018 (143,83KB)


docx Списък на служителите от РЗОК - София област
Списък на служителите от РЗОК - София област, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2018г.
Дата: 02.08.2018 (17,28KB)


pdf Анелия Евтимова
Дата: 17.12.2018 (208,69KB)


pdf Аксиния Кацарова
Дата: 17.12.2018 (208,01KB)


pdf Анна Димитрова
Дата: 17.12.2018 (209,28KB)


pdf Антоанета Божикова
Дата: 17.12.2018 (209,04KB)


pdf Антоанета Гечева
Дата: 17.12.2018 (208,82KB)


pdf Антоанета Петкова
Дата: 17.12.2018 (208,68KB)


pdf Ваня Костадинова - Николова
Дата: 17.12.2018 (208,26KB)


pdf Вероника Трендафилова
Дата: 17.12.2018 (208,17KB)


pdf Весела Кацарска
Дата: 17.12.2018 (208,25KB)


pdf Виолета Гамалова
Дата: 17.12.2018 (207,80KB)


pdf Владимир Вълов
Дата: 17.12.2018 (208,50KB)


pdf Галина Ганчева
Дата: 17.12.2018 (208,52KB)


pdf Галина Ганчева встъпителна
Дата: 17.12.2018 (208,99KB)


pdf Грациела Петрова
Дата: 17.12.2018 (208,15KB)


pdf Даниела Йорданова
Дата: 17.12.2018 (208,82KB)


pdf Диана Йорданова
Дата: 17.12.2018 (208,32KB)


pdf Диана Христова
Дата: 17.12.2018 (262,32KB)