phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2019
Дата: 10.03.2020 (157,88KB)


pdf Маргарита Пейчева Енчева-Вачева декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (221,28KB)


pdf Маргарита Пейчева Енчева-Вачева назначаване
Дата: 10.06.2019 (585,73KB)


pdf Ралица Атанасова Михова декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (239,78KB)


pdf Ралица Атанасова Михова назначаване
Дата: 10.06.2019 (598,94KB)


pdf Елена Мирославова Денкова декларация за несъвместимост
Дата: 10.06.2019 (230,81KB)


pdf Елена Мирославова Денкова назначаване
Дата: 10.06.2019 (578,11KB)


pdf Станислав Костов Кузев - несъвместимост
Дата: 20.08.2019 (216,08KB)


pdf Станислав Костов Кузев - назначаване
Дата: 20.08.2019 (609,34KB)


pdf Илко Йорданов Димов - несъвместимост
Дата: 20.08.2019 (227,52KB)


pdf Илко Йорданов Димов - назначаване
Дата: 20.08.2019 (604,06KB)


pdf Радослава Миленова Гоева_несъвместимост
Дата: 31.10.2019 (245,99KB)


pdf Радослава Миленова Гоева_назначаване
Дата: 31.10.2019 (572,44KB)


pdf Станислав Костов Кузев - декларация несъвместимост
Дата: 19.11.2019 (221,38KB)


pdf Станислав Костов Кузев - декларация назначаване
Дата: 19.11.2019 (582,56KB)


pdf Светла Георгиева Христозова
Дата: 10.03.2020 (525,86KB)


pdf Цанка Недялкова Маркова
Дата: 10.03.2020 (531,06KB)


pdf Радка Стойчева Демирева
Дата: 10.03.2020 (540,42KB)


pdf Анелия Димитрова Димитрова
Дата: 10.03.2020 (449,14KB)


pdf Ростислава Захариева Захариева
Дата: 10.03.2020 (539,07KB)