phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Янка Джургова - декларация при назначаване
Дата: 09.10.2019 (1 475,34KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК Хасково към 16.10.2019
Дата: 16.10.2019 (229,38KB)


pdf Мариана Жекова - декларация при прекратяване
Дата: 12.11.2019 (913,47KB)


pdf Мариана Жекова - декларация при назначаване
Дата: 12.11.2019 (912,64KB)


pdf Катя Димитровва - декларация при прекратяване
Дата: 12.11.2019 (1 489,72KB)


pdf Виолета Запрянова Тенчева
Дата: 12.11.2019 (1 106,27KB)


pdf Диана Янчева Паталова
Дата: 12.11.2019 (1 077,67KB)


pdf Дияна Пенева Данаилова
Дата: 12.11.2019 (1 086,16KB)


pdf Евелина Венциславова Семерджиева
Дата: 12.11.2019 (1 086,16KB)


pdf Илиана Минчева Андреева
Дата: 12.11.2019 (1 152,87KB)


pdf Красимира Паскалева Арнаудова
Дата: 12.11.2019 (1 123,41KB)


pdf Маргарита Миткова Киркова
Дата: 12.11.2019 (1 083,71KB)


pdf Милена Тодорова Георгиева
Дата: 13.11.2019 (1 100,79KB)


pdf Наталия Колева Точилова
Дата: 13.11.2019 (1 103,92KB)


pdf Павлина Маринова Несторова
Дата: 13.11.2019 (1 168,13KB)


pdf Петя Миткова Какачева
Дата: 13.11.2019 (1 490,06KB)


pdf РОСИЦА ХРИСТОНОВА ГЕОРГИЕВА
Дата: 13.11.2019 (1 150,23KB)


pdf Сафиназ Зинал Еюб
Дата: 13.11.2019 (1 096,06KB)


pdf Станимира Недкова Пелтекова
Дата: 13.11.2019 (1 119,82KB)


pdf Тоня Тодорова Инджебазова
Дата: 13.11.2019 (1 171,28KB)