phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК Хасково
Дата: 17.12.2018 (281,59KB)


pdf Андреана Иванова
Дата: 17.12.2018 (206,80KB)


pdf Анета Колева
Дата: 17.12.2018 (210,13KB)


pdf Атанаска Филева
Дата: 17.12.2018 (210,65KB)


pdf Борис Борисов
Дата: 17.12.2018 (207,72KB)


pdf Виолета Тенчева
Дата: 17.12.2018 (206,93KB)


pdf Гергана Боева
Дата: 17.12.2018 (206,58KB)


pdf Гинка Тодорова
Дата: 17.12.2018 (205,94KB)


pdf Деляна Анастасова
Дата: 17.12.2018 (210,08KB)


pdf Деляна Колева
Дата: 17.12.2018 (206,68KB)


pdf Деница Данчева-Политова
Дата: 17.12.2018 (207,40KB)


pdf Диана Паталова
Дата: 17.12.2018 (209,53KB)


pdf Диана Христова
Дата: 17.12.2018 (208,25KB)


pdf Димитър Стоянов
Дата: 17.12.2018 (207,52KB)


pdf Дияна Данаилова
Дата: 17.12.2018 (207,25KB)


pdf Донка Тенчева
Дата: 17.12.2018 (206,69KB)


pdf Евелина Семреджиева
Дата: 17.12.2018 (206,96KB)


pdf Живка Христова
Дата: 17.12.2018 (211,07KB)


pdf Живко Вълчев
Дата: 17.12.2018 (207,84KB)


pdf Ивелина Хаджиева
Дата: 17.12.2018 (207,25KB)