phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК-Шумен към 30.07.2019 г
Дата: 09.08.2019 (224,44KB)


pdf Списък на лица от РЗОК-Шумен, които не са подали декларации в срок към 30.06.2019 г
Дата: 16.07.2019 (388,67KB)


pdf Ралица Живкова Коева - декларация за несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (499,08KB)


pdf Ралица Живкова Коева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 14.06.2019 (363,53KB)


pdf Наталия Огнянова Димитрова - декларация за несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (699,22KB)


pdf Наталия Огнянова Димитрова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 14.06.2019 (370,96KB)


pdf Десислава Иванова Георгиева -- декларация за несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (170,82KB)


pdf Десислава Иванова Георгиева -- декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 14.06.2019 (367,29KB)


pdf Сибел Бедри Ибраим -- декларация за несъвместимост
Дата: 14.06.2019 (189,49KB)


pdf Сибел Бедри Ибраим -- декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 14.06.2019 (367,20KB)


pdf Цветанка Иванова Милева - декларация за имущество и интереси част 2 (промяна в обстоятелствата)
Дата: 11.07.2019 (365,47KB)