phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК-ПЕРНИК КЪМ 31.12.2019
Дата: 31.12.2019 (205,52KB)


pdf Руслан Валерианов - при назначаване
Дата: 11.06.2019 (835,14KB)


pdf Руслан Валерианов - декларация за несъвместимост
Дата: 11.06.2019 (485,37KB)


pdf Искра Гьошева - при назначаване
Дата: 11.06.2019 (1 102,77KB)


pdf Искра Гьошева - декларация за несъвместимост
Дата: 11.06.2019 (485,30KB)


pdf Валерия Иванова-Зинева - при назначаване по чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 19.09.2019 (1 265,31KB)


pdf Валерия Иванова-Зинева - за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 19.09.2019 (533,67KB)


pdf Емилия Колева-Стойнева - по чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 19.09.2019 (873,14KB)


pdf Валентина Михалкова - за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 22.10.2019 (586,53KB)


pdf Валентина Михалкова - при назначаване по чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 22.10.2019 (1 078,87KB)


pdf Сашка Терзийска - при назначаване
Дата: 11.12.2019 (553,78KB)


pdf Сашка Терзийска - декларация за несъвместимост
Дата: 11.12.2019 (1 092,56KB)