phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЗОК - МОНТАНА_30.06.2019
Дата: 16.07.2019 (955,47KB)


pdf Биляна Петрова
Дата: 07.06.2019 (1 293,45KB)


pdf Биляна Петрова- чл.35,ал.1, т.4
Дата: 07.06.2019 (1 592,17KB)


pdf Владимир Александров
Дата: 07.06.2019 (1 371,57KB)


pdf Десислава Ликова
Дата: 07.06.2019 (1 394,08KB)


pdf Иван Павлов
Дата: 07.06.2019 (1 327,65KB)


pdf Иван Павлов-чл.35, ал.1, т.4
Дата: 07.06.2019 (1 588,79KB)


pdf Камелия Найденова
Дата: 07.06.2019 (1 310,51KB)


pdf Камелия Найденова- чл.35, ал.1, т.4
Дата: 07.06.2019 (1 617,37KB)


pdf Кирил Василев
Дата: 07.06.2019 (1 311,00KB)


pdf Кирил Василев - чл.35, ал.1, т.4
Дата: 07.06.2019 (1 663,02KB)


pdf Мария Бориславова
Дата: 07.06.2019 (1 216,33KB)


pdf Милен Младенов
Дата: 07.06.2019 (1 342,12KB)


pdf Милен Младенов- чл.35,ал.1,т.4
Дата: 07.06.2019 (1 658,71KB)


pdf Савина Страхилова-Порчева
Дата: 07.06.2019 (1 149,81KB)


pdf Мария Бориславова-чл.35, ал.1, т.4
Дата: 07.06.2019 (1 458,97KB)


pdf Савина Страхилова-Порчева -чл.35, ал.1,т.4
Дата: 07.06.2019 (1 419,97KB)


pdf Татяна Трайкова-Николова
Дата: 07.06.2019 (1 388,08KB)


pdf Миглена Иванова - встъпване в длъжност
Дата: 16.07.2019 (1 206,77KB)


pdf Миглена Иванова - за несъвместимост
Дата: 16.07.2019 (440,91KB)