phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Антоанета Георгиева - Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Дата: 14.06.2019 (172,01KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ РЗОК ЛОВЕЧ КЪМ 12.07.2019
Дата: 12.07.2019 (146,54KB)


pdf Списък на задължени лица от РЗОК- Ловеч, които не са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок към 12.07.2019г.
Дата: 12.07.2019 (115,43KB)


pdf Валентина Валериева-Нечова - декларация за несъвместимост
Дата: 08.08.2019 (185,76KB)


pdf Валентина Валериева-Нечова - декларация при встъпване в длъжност
Дата: 08.08.2019 (290,98KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК ЛОВЕЧ КЪМ 06.08.2019 год.
Дата: 08.08.2019 (306,32KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ РЗОК ЛОВЕЧ КЪМ 14.08.2019
Дата: 14.08.2019 (306,80KB)


pdf Антоанета Георгиева -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 14.08.2019 (179,01KB)


pdf Антоанета Георгиева - Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Дата: 02.10.2019 (181,97KB)


pdf Милен Марковски - Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Дата: 02.10.2019 (180,25KB)


pdf Антоанета Георгиева - Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 03.10.2019 (286,65KB)


pdf Милен Марковски -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 03.10.2019 (295,42KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ РЗОК ЛОВЕЧ КЪМ 01.10.2019
Дата: 03.10.2019 (306,25KB)