phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ от служители на РЗОК-Кърджали към 30.06.2019 г.
Дата: 16.07.2019 (148,38KB)


pdf Калинка Костадинова-декларация при прекратяване
Дата: 16.07.2019 (1 661,46KB)


pdf Калинка Костадинова-декларация за несъвместимост
Дата: 16.07.2019 (972,66KB)


pdf Калинка Костадинова-декларация при назначаване
Дата: 16.07.2019 (1 653,40KB)


pdf Гергана Гунчева-декларация за несъвместимост
Дата: 16.07.2019 (820,39KB)


pdf Гергана Гунчева
Дата: 16.07.2019 (1 621,81KB)


pdf Радостина Белева- декларация за несъвместимост
Дата: 16.07.2019 (753,59KB)


pdf Радостина Белева
Дата: 16.07.2019 (1 577,72KB)


pdf Маргарита Божкова-Манолова-декларация при прекратяване
Дата: 16.07.2019 (1 558,75KB)


pdf Марияна Павлова-декларация за несъвместимост
Дата: 14.08.2019 (694,62KB)


pdf Марияна Павлова
Дата: 14.08.2019 (1 573,47KB)


pdf Даниела Иванова - декларация по чл.35,ал.1,т.4 от ЗПКОНПИ
Дата: 14.08.2019 (1 956,95KB)


pdf Станка Вълчева-декларация за несъвместимост
Дата: 14.08.2019 (685,47KB)


pdf Станка Вълчева
Дата: 14.08.2019 (1 575,74KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ от служители на РЗОК-Кърджали към 14.08.2019 г.
Дата: 14.08.2019 (149,62KB)


pdf Гергана Гунчева-декларация при прекратяване
Дата: 13.11.2019 (1 900,22KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ от служители на РЗОК-Кърджали към 13.11.2019г.
Дата: 13.11.2019 (149,63KB)