phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ РЗОК ГАБРОВО
Дата: 11.06.2019 (59,90KB)


pdf Виолета Лалева Гичева-Станчева
Дата: 12.06.2019 (1 190,51KB)


pdf Дамян Дончев Мазников
Дата: 12.06.2019 (1 167,70KB)


pdf Д-р Виолета Пенчева Милчева - декларация при назначаване
Дата: 12.06.2019 (1 164,66KB)


pdf Д-р Виолета Пенчева Милчева - декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (310,87KB)


pdf Гергана Христова Събева
Дата: 12.06.2019 (1 176,68KB)


pdf Камен Георгиев Недялков
Дата: 12.06.2019 (1 155,27KB)


pdf Красимира Радославова Друмева
Дата: 12.06.2019 (1 180,56KB)


pdf Мариана Гичева Цвяткова
Дата: 12.06.2019 (1 159,60KB)


pdf Маринела Василева Мирчева-Йончева
Дата: 12.06.2019 (1 236,98KB)


pdf Наталия Пенчева Борисова
Дата: 12.06.2019 (1 184,83KB)


pdf Пламена Иванова Пенчева
Дата: 12.06.2019 (1 169,06KB)


pdf Росица Петкова Минчева
Дата: 12.06.2019 (1 204,88KB)


pdf Стефан Христов Христов
Дата: 12.06.2019 (1 152,56KB)


pdf Таня Стефанова Куртева
Дата: 12.06.2019 (1 172,83KB)


pdf Теменужка Ангелова Кънева
Дата: 12.06.2019 (1 178,20KB)


pdf Янислав Недялков Гиздев - декларация при назначаване
Дата: 12.06.2019 (1 164,77KB)


pdf Янислав Недялков Гиздев-декларация за несъвместимост
Дата: 12.06.2019 (312,58KB)