phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf _РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК ГАБРОВО КЪМ 30.06.2019
Дата: 16.07.2019 (61,70KB)


pdf Виолета Лалева Гичева-Станчева 1
Дата: 16.07.2019 (1 025,69KB)


pdf Д-р Виолета Пенчева Милчева- декларация при назначаване 1
Дата: 16.07.2019 (982,63KB)


pdf Д-р Виолета Пенчева Милчева-декларация за несъвместимост 1
Дата: 16.07.2019 (314,08KB)


pdf Дамян Дончев Мазников 1
Дата: 16.07.2019 (984,37KB)


pdf Гергана Христова Събева 1
Дата: 16.07.2019 (997,25KB)


pdf Камен Георгиев Недялков 1
Дата: 16.07.2019 (998,87KB)


pdf Красимира Радославова Друмева 1
Дата: 16.07.2019 (1 006,36KB)


pdf Мариана Гичева Цвяткова 1
Дата: 16.07.2019 (987,06KB)


pdf Маринела Василева Мирчева-Йончева 1
Дата: 16.07.2019 (1 134,64KB)


pdf Наталия Пенчева Борисова 1
Дата: 16.07.2019 (1 016,56KB)


pdf Пламена Иванова Пенчева 1
Дата: 16.07.2019 (988,22KB)


pdf Росица Петкова Минчева 1
Дата: 16.07.2019 (1 013,13KB)


pdf Стефан Христов Христов 1
Дата: 16.07.2019 (924,66KB)


pdf Таня Стефанова Куртева 1
Дата: 16.07.2019 (972,93KB)


pdf Теменужка Ангелова Кънева 1
Дата: 16.07.2019 (960,94KB)


pdf Янислав Недялков Гиздев-декларация за несъвместимост 1
Дата: 16.07.2019 (316,33KB)


pdf Янислав Недялков Гиздев-декларация при назначаване 1
Дата: 16.07.2019 (1 161,78KB)