phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК-ВРАЦА 2018-3
Дата: 05.11.2020 (2 972,67KB)


docx Списък на служителите от РЗОК - Враца
Списък на служителите от РЗОК - Враца, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2018г.
Дата: 02.08.2018 (16,68KB)


pdf Ана Данчовска
Дата: 19.12.2018 (208,30KB)


pdf Айтен Копчалиева
Дата: 19.12.2018 (208,65KB)


pdf Анжела Константинова
Дата: 19.12.2018 (208,60KB)


pdf Антонина Андреева
Дата: 19.12.2018 (208,50KB)


pdf Валентина Найденова- Цветкова
Дата: 19.12.2018 (208,54KB)


pdf Гергана Беновска
Дата: 19.12.2018 (208,37KB)


pdf Гергана Каменова
Дата: 19.12.2018 (208,24KB)


pdf Грета Павлова- Младенова
Дата: 19.12.2018 (208,32KB)


pdf Даниел Илиев
Дата: 19.12.2018 (208,46KB)


pdf Десислава Георгиева
Дата: 19.12.2018 (207,96KB)


pdf Елза Петкова
Дата: 19.12.2018 (208,04KB)


pdf Елза Русинова
Дата: 19.12.2018 (208,40KB)


pdf Ива Ничовска
Дата: 19.12.2018 (208,29KB)


pdf Ирена Житарска
Дата: 19.12.2018 (209,19KB)


pdf Катина Аркова
Дата: 19.12.2018 (207,34KB)


pdf Кирил Кирилов
Дата: 19.12.2018 (208,27KB)


pdf Лалка Георгиева- Цветанова
Дата: 19.12.2018 (208,67KB)


pdf Людмила Цанова- Могилска
Дата: 19.12.2018 (208,03KB)