phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf регистър РЗОК- Враца
Дата: 19.12.2018 (124,52KB)


docx Списък на служителите от РЗОК - Враца
Списък на служителите от РЗОК - Враца, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2018г.
Дата: 02.08.2018 (16,68KB)


pdf Ана Данчовска
Дата: 19.12.2018 (208,30KB)


pdf Айтен Копчалиева
Дата: 19.12.2018 (208,65KB)


pdf Анжела Константинова
Дата: 19.12.2018 (208,60KB)


pdf Антонина Андреева
Дата: 19.12.2018 (208,50KB)


pdf Борислава Петрова
Дата: 19.12.2018 (208,07KB)


pdf Валентина Найденова- Цветкова
Дата: 19.12.2018 (208,54KB)


pdf Ваня Пирчева
Дата: 19.12.2018 (208,38KB)


pdf Гергана Беновска
Дата: 19.12.2018 (208,37KB)


pdf Гергана Каменова
Дата: 19.12.2018 (208,24KB)


pdf Грета Павлова- Младенова
Дата: 19.12.2018 (208,32KB)


pdf Даниел Илиев
Дата: 19.12.2018 (208,46KB)


pdf Десислава Георгиева
Дата: 19.12.2018 (207,96KB)


pdf Десислава Димитрова- Йорданова_1
Дата: 19.12.2018 (208,71KB)


pdf Десислава Димитрова- Йорданова_2
Дата: 19.12.2018 (208,10KB)


pdf Елза Петкова
Дата: 19.12.2018 (208,04KB)


pdf Елза Русинова
Дата: 19.12.2018 (208,40KB)


pdf Ива Ничовска
Дата: 19.12.2018 (208,29KB)


pdf Ирена Житарска
Дата: 19.12.2018 (209,19KB)