phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служители в администрацията на РЗОК - Велико Търново към 10.10.2019 г.
Дата: 10.10.2019 (14,17KB)


pdf Албена Петрова Панова - декларация за несъвместимост
Дата: 11.06.2019 (455,03KB)


pdf Марин Тодоров Киров - декларация за несъвместимост
Дата: 11.06.2019 (451,22KB)


pdf Марин Тодоров Киров - декларация при назначаване
Дата: 11.06.2019 (1 210,14KB)


pdf Албена Петрова Панова декларация при назначаване
Дата: 11.06.2019 (1 202,77KB)


pdf Десислава Георгиева Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 11.06.2019 (403,18KB)


pdf Десислава Георгиева Георгиева - декларация при назначаване
Дата: 15.07.2019 (1 200,69KB)


pdf Цвета Райкова Якимова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.07.2019 (413,97KB)


pdf Нина Калинова Колева - декларация за несъвместимост
Дата: 15.07.2019 (407,24KB)


pdf Нина Калинова Колева - декларация при назначаване
Дата: 05.08.2019 (1 182,68KB)


pdf Цвета Райкова Якимова - декларация при назначаване
Дата: 05.08.2019 (1 200,76KB)


pdf Снежана Стефанова Гецова - декларация за несъвместимост
Дата: 12.09.2019 (534,87KB)


pdf Снежана Стефанова Гецова декларация при назначаване
Дата: 10.10.2019 (1 222,04KB)