phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служители в администрацията на РЗОК - Велико Търново към 20.12.2019 г.
Дата: 20.12.2019 (16,60KB)


pdf Албена Петрова Панова - декларация за несъвместимост
Дата: 11.06.2019 (455,03KB)


pdf Албена Петрова Панова декларация при назначаване
Дата: 11.06.2019 (1 202,77KB)


pdf Десислава Георгиева Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 11.06.2019 (403,18KB)


pdf Десислава Георгиева Георгиева - декларация при назначаване
Дата: 15.07.2019 (1 200,69KB)


pdf Цвета Райкова Якимова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.07.2019 (413,97KB)


pdf Цвета Райкова Якимова - декларация при назначаване
Дата: 05.08.2019 (1 200,76KB)


pdf Снежана Стефанова Гецова - декларация за несъвместимост
Дата: 12.09.2019 (534,87KB)


pdf Снежана Стефанова Гецова декларация при назначаване
Дата: 10.10.2019 (1 222,04KB)


pdf Марин Тодоров Киров-декларация за несъвместимост
Дата: 28.10.2019 (457,04KB)


pdf Ивелина Димитрова Чакърова - декларация за несъвместимост
Дата: 25.11.2019 (456,27KB)


pdf Марин Тодоров Киров декларация при назначаване
Дата: 27.11.2019 (1 216,23KB)


pdf Ивелина Димитрова Чакърова - декларация при назначаване
Дата: 20.12.2019 (1 231,78KB)