phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл.35-РЗОК ВАРНА-11. 2019г.
Актуален регистър РЗОК ВАРНА за месец 11. 2019г.
Дата: 03.12.2019 (323,87KB)


pdf Марина Вителова1
Декл. чл. 35 - освобождаване от длъжност
Дата: 03.12.2019 (215,27KB)


pdf Радостина Неделчева
Декл. чл. 35, ал. 1, т.1 при постъпване на работа
Дата: 23.12.2019 (50,02KB)


pdf Радостина Неделчева 1
Декл. чл. 35, ал. 1, т.2 - при постъпване на работа
Дата: 30.12.2019 (215,35KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл.35-РЗОК ВАРНА-12. 2019г.
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл.35-РЗОК ВАРНА-12. 2019г.
Дата: 31.12.2019 (324,35KB)