phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Петя Мичева
Дата: 13.06.2019 (212,99KB)


pdf Радостина Миткова Андреева
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,71KB)


pdf Радостина Андреева
Встъпване в длъжност
Дата: 13.06.2019 (52,21KB)


pdf Диана Димитрова
ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,25KB)


pdf Десислава Панчева-Мухаремова1
ежегодна
Дата: 13.06.2019 (212,89KB)


pdf Росица Недева
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,76KB)


pdf Светлана Цонева
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,47KB)


pdf Светлана Громова
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,53KB)


pdf Йорданка Иванова1
встъпване в длъжност
Дата: 13.06.2019 (212,52KB)


pdf Светлана Йорданова Цонева
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,52KB)


pdf Тодор Желев
Встъпване в длъжност
Дата: 13.06.2019 (72,95KB)


pdf Анелия Петрова Николова
Встъпване в длъжност
Дата: 13.06.2019 (65,89KB)


pdf Йордан Йорданов
освобождаване от длъжност
Дата: 13.06.2019 (212,44KB)


pdf Йордан Йорданов1
встъпване в длъжност
Дата: 13.06.2019 (212,90KB)


pdf Йордан Йорданов2
напускане
Дата: 13.06.2019 (212,91KB)


pdf Йордан Йорданов3
чл.3, ал.1, т.1
Дата: 13.06.2019 (217,92KB)


pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл.35-РЗОК ВАРНА-05.2019г.
Ежемесечен регистър на декларациите-05.2019-РЗОК ВАРНА
Дата: 13.06.2019 (315,46KB)


pdf Петя Иванова -Сотирова
Встъпване в длъжност
Дата: 13.06.2019 (151,88KB)


pdf Петя Стефанова Мичева
при встъпване в длъжност
Дата: 14.06.2019 (214,08KB)


pdf Алтен Илиева
несъвместимост
Дата: 25.07.2019 (52,47KB)