phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Ирина Кръстева
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,56KB)


pdf Анелия Николова
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,91KB)


pdf Йорданка Иванова
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,17KB)


pdf Мариета Кирилова
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,54KB)


pdf Мария Чардаклиева
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,80KB)


pdf Валентина Христова
ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,95KB)


pdf Нели Борсукова
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,35KB)


pdf Петя Иванова Сотирова
Встъпване в длъжност
Дата: 13.06.2019 (219,46KB)


pdf Катерина Бобчева
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,25KB)


pdf Петя Иванова
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (211,67KB)


pdf Валентина Христова Андреева
освобождаване от длъжност
Дата: 13.06.2019 (212,46KB)


pdf Петя Сотирова
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,59KB)


pdf Петя Мичева-Димитрова
Встъпване в длъжност
Дата: 13.06.2019 (47,13KB)


pdf Пламена Найденова
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,28KB)


pdf Галина Петкова
ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,94KB)


pdf Веселина Парашкевова
ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,27KB)


pdf Радка Георгиева
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,40KB)


pdf Даниел Нарлиев
ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (261,21KB)


pdf Радка НяголоваГеоргиева
Ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (212,40KB)


pdf Десислава Панчева-Мухаремова
ежегодна декларация
Дата: 13.06.2019 (213,11KB)