phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Юлиана Павлова
Дата: 18.12.2018 (209,08KB)


pdf Юлияна Янкова
Дата: 18.12.2018 (208,89KB)


pdf Ажда Хасан
Дата: 18.12.2018 (208,33KB)


pdf Марина Красимирова Вигелова
Дата: 21.12.2018 (207,86KB)


pdf Златина Галова
При постъпване на работа
Дата: 22.06.2020 (46,25KB)


xlsx Регистър декларации чл. 35 ЗПКОНПИ КЪМ 30.09.2020
Декларации
Дата: 30.09.2020 (20,86KB)


pdf Нели Атанасова
Приложение 1 към Саповед РД-09-408/04,04,2019 г. -Декл. по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Дата: 05.05.2021 (184,94KB)


pdf Христина Папазова
Декларация ЗПКОНПИ встъпителна
Дата: 01.10.2021 (84,54KB)


pdf Меглена Петрова
Декларация ЗПКОНПИ встъпителна
Дата: 01.10.2021 (88,50KB)