phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА СВЕТОСЛАВОВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ
Дата: 19.06.2019 (69,21KB)


pdf ПЕТЯ БАНЕВА ДЕМИРЕВА
ДЕКРАЛАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ
Дата: 19.06.2019 (69,00KB)


pdf МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ
Дата: 19.06.2019 (69,24KB)


pdf МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ
Дата: 19.06.2019 (68,80KB)


pdf СОНЯ ИВАНОВА ГАНЧЕВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ
Дата: 19.06.2019 (68,14KB)


pdf ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ПЕЕВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ
Дата: 19.06.2019 (68,76KB)


pdf НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЛАШКОВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПОКОНПИ
Дата: 19.06.2019 (68,88KB)


pdf МАРИЯ ЛАЗАРОВА ЧЕРНАЕВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ
Дата: 19.06.2019 (68,82KB)


pdf ТОДОР ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ
Дата: 19.06.2019 (68,69KB)


pdf Христо Добрев - директор - РЗОК-Бургас - декларация за несъвместимост
Христо Добрев - директор - РЗОК-Бургас - декларация за несъвместимост
Дата: 25.06.2019 (466,24KB)


pdf ЗЛАТИНА КИРОВА ИВАНОВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1
Дата: 13.08.2019 (68,93KB)


pdf МАРИЯ ЯНКОВА КРИВОШИЕВА-СТОЯНОВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ
Дата: 13.08.2019 (69,14KB)


xlsx ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ в РЗОК-ГР.БУРГАС към 30.09.2019
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ в РЗОК-ГР.БУРГАС към 30.09.2019
Дата: 09.10.2019 (17,18KB)


pdf МАРИЯНА ТАНЕВА ЩЕРЕВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ
Дата: 09.10.2019 (216,25KB)


pdf СОНЯ ИВАНОВА ГАНЧЕВА - НАЗНАЧАВАНЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ
Дата: 09.10.2019 (68,58KB)