phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК - Благоевград - 01.10.2021
Дата: 01.10.2021 (73,46KB)


pdf Алла Ряпова
Дата: 17.12.2018 (209,54KB)


pdf Алла Ряпова - декларация за несъвместимост
Дата: 27.12.2018 (305,74KB)


pdf Ася Сотирова
Дата: 17.12.2018 (206,46KB)


pdf Ваня Смилянова-Илиева
Дата: 17.12.2018 (206,91KB)


pdf Виолета Ивановска
Дата: 17.12.2018 (206,82KB)


pdf Галина Бачева
Дата: 17.12.2018 (206,84KB)


pdf Гергана Георгиева
Дата: 17.12.2018 (207,31KB)


pdf Даниела Петкова
Дата: 17.12.2018 (206,84KB)


pdf Димитрия Славова
Дата: 17.12.2018 (206,92KB)


pdf Емилия Йотова
Дата: 17.12.2018 (206,35KB)


pdf Илиана Иванова
Дата: 17.12.2018 (206,92KB)


pdf Илияна Дудаклиева
Дата: 17.12.2018 (206,41KB)


pdf Илияна Смилянова-Филипова
Дата: 17.12.2018 (212,04KB)


pdf Йордан Грозданов
Дата: 17.12.2018 (206,51KB)


pdf Калинка Радева
Дата: 17.12.2018 (206,92KB)


pdf Кирилка Сукалинска
Дата: 17.12.2018 (207,00KB)


pdf Красимира Христова
Дата: 17.12.2018 (206,89KB)


pdf Лидия Стамболийска
Дата: 17.12.2018 (207,17KB)


pdf Любима Костадинова
Дата: 17.12.2018 (207,55KB)