phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

16 РЗОК Пловдив

pdf Регистър РЗОК Пловдив
Дата: 14.02.2019 (401,36KB)


docx Списък на служителите от РЗОК - Пловдив
Списък на служителите от РЗОК - Пловдив, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2018г.
Дата: 02.08.2018 (17,65KB)


pdf Александър Панайотов
Дата: 17.12.2018 (207,10KB)


pdf Аглая Димитрова
Дата: 17.12.2018 (207,06KB)


pdf Анелия Николова Георгиева
Дата: 17.12.2018 (207,25KB)


pdf Антоанета Димова
Дата: 17.12.2018 (207,02KB)


pdf Анна Попова Каленска
Дата: 17.12.2018 (209,34KB)


pdf Антония Ватралева
Дата: 17.12.2018 (206,66KB)


pdf Антоанета Пашкова
Дата: 17.12.2018 (206,77KB)


pdf Биляна Шопова
Дата: 17.12.2018 (206,97KB)


pdf Бойка Демирева
Дата: 17.12.2018 (207,11KB)


pdf Бонка Игнатова
Дата: 17.12.2018 (207,19KB)


pdf Боряна Делева
Дата: 17.12.2018 (207,02KB)


pdf Валентина Калинова
Дата: 17.12.2018 (207,41KB)


pdf Валентина Пичурова
Дата: 17.12.2018 (206,94KB)


pdf Ваня Георгиева назначаване
Дата: 22.01.2019 (209,46KB)


pdf Ваня Георгиева декларация за несъвместимост
Дата: 22.01.2019 (595,72KB)


pdf Валентина Цветкова - прекратено правоотношение
Дата: 17.12.2018 (210,48KB)


pdf Ваня Петлешкова Белева
Дата: 17.12.2018 (206,56KB)


pdf Ваня Попова Папазова
Дата: 17.12.2018 (206,51KB)