phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

02 РЗОК Бургас

docx Списък на служителите от РЗОК - Бургас
Списък на служителите от РЗОК - Бургас, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2018г.
Дата: 02.08.2018 (17,24KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК Бургас
Дата: 17.12.2018 (292,85KB)


pdf Албена Георгиева
Дата: 17.12.2018 (209,58KB)


pdf Анелия Михайлова
Дата: 17.12.2018 (209,75KB)


pdf Антоанета Козарева
Дата: 17.12.2018 (209,23KB)


pdf Антоанета Савова
Дата: 27.12.2018 (210,12KB)


pdf Антония Кирева-Бонева
Дата: 17.12.2018 (210,05KB)


pdf Ася Шурелова-Батилова
Дата: 17.12.2018 (210,55KB)


pdf Атанас Баев
Дата: 17.12.2018 (210,15KB)


pdf Атанас Дарачев
Дата: 17.12.2018 (210,20KB)


pdf Атанас Димитров
Дата: 17.12.2018 (210,22KB)


pdf Бойка Спасова
Дата: 17.12.2018 (209,73KB)


pdf Веселин Топалов
Дата: 17.12.2018 (210,18KB)


pdf Веселина Козарева
Дата: 17.12.2018 (209,46KB)


pdf Веселка Велева-Младенова
Дата: 17.12.2018 (209,89KB)


pdf Виолета Йорданова
Дата: 17.12.2018 (209,71KB)


pdf Владимир Бояджиев
Дата: 17.12.2018 (209,79KB)


pdf Вярка Геренова
Дата: 17.12.2018 (209,97KB)


pdf Галя Желева
Дата: 17.12.2018 (210,33KB)


pdf Георги Герчев
Дата: 17.12.2018 (209,30KB)