phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

01 РЗОК Благоевград

docx СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ РЗОК - БЛАГОЕВГРАД
Списък на служителите от РЗОК - Благоевград, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2018г.
Дата: 02.08.2018 (14,02KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК Благоевград
Дата: 21.01.2019 (294,07KB)


pdf Алла Ряпова
Дата: 17.12.2018 (209,54KB)


pdf Алла Ряпова - декларация за несъвместимост
Дата: 27.12.2018 (305,74KB)


pdf Анна Рашкова-Иванова
Дата: 17.12.2018 (207,12KB)


pdf Анна Бучинска
Дата: 17.12.2018 (207,37KB)


pdf Антоанета Божикова
Дата: 17.12.2018 (207,63KB)


pdf Антоанета Божикова - декларация за несъвместимост
Дата: 27.12.2018 (285,91KB)


pdf Ася Сотирова
Дата: 17.12.2018 (206,46KB)


pdf Ваня Смилянова-Илиева
Дата: 17.12.2018 (206,91KB)


pdf Василка Сарандева
Дата: 17.12.2018 (206,84KB)


pdf Вера Бачева
Дата: 17.12.2018 (207,08KB)


pdf Вера Николова
Дата: 17.12.2018 (207,03KB)


pdf Веселин Велинов
Дата: 17.12.2018 (206,66KB)


pdf Виолета Ивановска
Дата: 17.12.2018 (206,82KB)


pdf Виолета Милева
Дата: 17.12.2018 (207,33KB)


pdf Галина Бачева
Дата: 17.12.2018 (206,84KB)


pdf Гергана Георгиева
Дата: 17.12.2018 (207,31KB)


pdf Георги Занков - при назначаване
Дата: 01.03.2019 (209,91KB)


pdf Георги Занков - декларация за несъвместимост
Дата: 01.03.2019 (50,40KB)