phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Национален рамков договор 2018 за дентални дейности