phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Достъп на пациента до медицинска помощ