phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Дентална помощ за задължително здравноосигурени лица