phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ