phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Архив медицински изделия и диетични храни

pdf Указания относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от Списъка с медицинските изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболнична медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група
Дата: 08.10.2021 (672,01KB)


xlsx Уточнение относно Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква “а“ от Наредба № 10 от 2009 г. – 01.10.2021 г.
Дата: 04.10.2021 (14,48KB)


xlsx Уточнение относно Списък на медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, буква "б" от Наредба № 10 от 2009 г.“ – 01.10.2021 г.
Дата: 04.10.2021 (12,72KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група
Дата: 08.07.2021 (332,00KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 7 от 31 март 2021г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30 а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат и Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2020г.) в сила от 01 юли 2021 г. (PД-HC-04-67/ 31.05.2021г.)
Дата: 02.07.2021 (329,00KB)


xls Списък на медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, буква "б" от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2020г.) в сила от 01 юли 2021 г. /РД-НС-04-67/31.05.2021 г./, публ. 01.07.2021г.
Дата: 01.07.2021 (183,50KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква “а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2020г.) в сила от 01 юли 2021 г. /РД-НС-04-67/31.05.2021 г./, публ. 01.07.2021г.
Дата: 01.07.2021 (1 375,50KB)


pdf Указание №РД-16-64/13.11.2020г. за изменение и допълнение на указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК №РД-16-36/29.04.2020г.
Дата: 16.11.2020 (320,10KB)


xls Уточнение относно Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, 17.08.20
Дата: 17.08.2020 (37,50KB)


xlsx Уточнение относно Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група-12.08.20
Дата: 12.08.2020 (11,65KB)


xls Уточнение относно Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група-10.08.20
Дата: 10.08.2020 (43,50KB)


pdf Указание за работа със списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група – 18 август 2020г.
Дата: 30.07.2020 (2 399,78KB)


xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 06.03.2020г.) в сила от 01 юли 2020 г. (PД-HC-04-35/ 06.04.2020г.)
Дата: 26.06.2020 (279,00KB)


xls Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК– в сила от 01.05. 2020г., дата 18.06.2020.
Дата: 18.06.2020 (52,50KB)


xls Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, утвърден с Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-34/06.04.2020 г. – в сила от 01.05. 2020г., дата 30.04.2020.
Дата: 04.05.2020 (57,00KB)


pdf Указание за работа със списък на ДХСМЦ, заплащани от НЗОК – в сила от 01.05.2020г., дата 30.04.2020
Дата: 30.04.2020 (510,64KB)


xls Изменения в Списъци с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, на основание чл. 13, ал. 2, т.2, б.“а“ от Наредба № 10 от 2009 г. и медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, б."б" – от 21.02.2020г.
Дата: 21.02.2020 (1 190,00KB)


xls Изменения в Списъци с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, на основание чл. 13, ал. 2, т.2, б.“а“ от Наредба № 10 от 2009 г. и медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, б."б" – от 13.12.2019г.
Дата: 13.12.2019 (1 190,50KB)


xls Списък на медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, буква "б" от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019г.) - в сила от 01 юни 2019 г. с последно изменение от 05.11.2019г.
Дата: 05.11.2019 (223,50KB)


xls Изменения в Списъци с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, на основание чл. 13, ал. 2, т.2, б.“а“ от Наредба № 10 от 2009 г. и медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, б."б" – от 05.11.2019г.
Дата: 05.11.2019 (1 188,50KB)